flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag

Dotace Nová zelená úsporám

Získání dotace pro stavbu rodinného domu (RD) je v současné době možné za předpokladu využití dotačního programu Nová zelená úsporám.

Dotaci na stavbu RD lze získat v rámci podpory B ve dvou úrovních:

 • oblast podpory B1 je určena pro výstavbu nízkoenergetických domů, které musí splňovat určité parametry. Důležitým parametrem je měrná potřeba tepla na vytápění, která by neměla přesáhnout 20 KWh/(m2a) (množství energie na metr čtvereční za rok).
 • oblast podpory B2 je charakterizována měrnou potřebou tepla pod 15 Kwh/(m2a). Takovou stavbu lze označit za pasivní (v duchu požadavků dle ČSN 73 0540-2).

Výše podpory B.1 – B.3:

 • B.1 maximální výše podpory 300.000 Kč
 • B.2 maximální výše podpory 450.000 Kč
 • B.3 maximální výše podpory 35.000 Kč

Orientace domu

Na výslednou energetickou náročnost domu má zásadní vliv orientace domu na pozemku. S tím souvisí i možnost získání dotace Nová zelená úsporám.

Orientace domu

Jaké jsou potřeba podklady k vypracování osazení do terénu?

Podklady obvykle nutné pro vypracování projektu osazení typového domu na pozemek jsou:

 • snímek pozemku s orientací na světové strany
 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
 • zaměření pozemku – výškopis a polohopis (nejlépe geometrický plán)
 • napojovací body pro napojení domu na inženýrské sítě
 • regulativ pro danou lokalitu (podmínky pro výstavbu)
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • vedení všech inženýrských sítí v místě stavby (vodovod, kanalizace, elektro, O2, plyn, elektronické či optické kabely, vojenská správa, závlahy)
 • představa investora o umístění domu na pozemek vč. teras, vjezdu atd. a místa pro uložení komunálního odpadu (místo pro popelnici)
 • předepsaný způsob likvidace dešťové vody ze střechy v dané lokalitě