flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag

Máte vizi vlastního domu, ale nemáte projekt?

Zajistíme Vám odbornou konzultaci s naším zkušeným architektem, který na základě Vašich představ připraví vizualizaci vašeho domu a po jejím odsouhlasení zpracuje vlastní projekt s potřebnou dokumentací.

Aby schůzka byla efektivní, je užitečné si připravit níže uvedené body:

 • výpis z Katastru, z něhož je zřejmé, o jaký pozemek se jedná, ideálně ve spojení s kopií katastrální mapy dotčeného území
 • orientační představa o svažitosti pozemku
 • základní informace o regulativech v místě výstavby, které definuje / vyhlašuje obec (jmenovitě jde např. o sklon střechy, uliční čára, směr hřebene, počet podlaží apod.)
 • omezení vztahující se k pozemku (například ochranná pásma - chráněná krajinná oblast, les, vodní plochy, elektrické nebo plynové vedení, příjezdová cesta k sousedním pozemkům apod.), která lze zjistit na stavebním úřadě, v katastru nemovitostí (různé typy břemen) nebo na odboru životního prostředí
 • informace o zasíťování pozemku (přívod elektřiny, plynu, vody, kanalizace)
 • základní ekonomická představa o ceně vysněného rodinného domu

Doplňkové informace, které usnadní návrh individuálního projektu:

 • počet osob, zvířat, automobilů v garáži
 • počet podlaží (suterén, podkroví)
 • rodinné zvyklosti (stolování, oslavy, akce apod.)
 • rodinné a individuální zájmy členů domácnosti (zohlednění uložení vybavení například pro cyklistiku, motokros, rybaření, zahradu atd.)
 • nadstandardní vybavení rodinného domu (sauna, vířivka, interiérový bazén, fitness, audio/video místnost a další)
 • požadavek na bezbariérovost rodinného domu
 • vzhled rodinného domu (inspirace, preference, fotografie/obrázky, klasický vs. moderní styl atd.)
 • časová dostupnost finančních prostředků a termín nastěhování