flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag
 • flag

Máte vizi vlastního domu, máte projekt, ale chybí Vám stavební povolení a vyřízení dotace?

Běhání po úřadech je vždy časově náročné a úmorné. Rádi Vás této nepříjemnosti zbavíme. Naši experti na „razítka“ s Vaší součinností vyřídí většinu náležitostí za Vás. Nechte na nás vyřízení povolení stavby a ušetřený čas, můžete věnovat rodině nebo třeba výběru materiálu na Váš vysněný domov. Služba vyřízení povolení stavby v sobě kombinuje několik zásadních kroků.

1. Krok je tzv. Prvotní šetření

 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • ověření možnosti výstavby v požadované lokalitě prověření regulativ a možností výstavby pro konkrétní pozemek
 • příprava zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace. Zjištění existence sítí od všech správců a provozovatelů inženýrských sítí v zájmové lokalitě
 • zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení

2. Krok následuje po zpracování projektové dokumentace a jde o samotné vyřízení povolení stavby:

 • vyřízení žádostí o vyjádření a závazná stanoviska k projektové dokumentaci
 • podání žádostí o uzavření potřebných smluv s provozovateli inženýrských sítí, zajištění souhlasu s připojením pozemku na sítě a na komunikaci
 • zajištění územního souhlasu a stavebního povolení nebo ohlášení stavby